Doorgaan naar hoofdcontent

Bidden


Mensen die door een moeilijke periode in hun leven gaan.
Op dit moment zijn het er veel in mijn omgeving.
Ik zie hen strijden en worstelen. Ik zie hun tranen, hun teleurstelling, hun verdriet.
Ik zoek de woorden, maar vind ze niet.
Alleen maar die vier: ‘Ik bid voor je!’
Het klinkt als een dooddoener. Alsof dit het laatste is wat ik nog voor hen kan doen.
Het klinkt alsof ik mezelf er maar makkelijk van af maak.
Alsof ‘ik bid voor je’ zegt: stop nu maar op met je verhaal. Ik kan er ook niks aan doen.
Behalve bidden dan...

Ik bespreek het met manlief. Ik vertel hem hoe ik zo graag precies de juiste woorden zou zeggen.
Woorden waardoor mensen weer nieuwe moed krijgen in een situatie waar je moedeloos van wordt.
Woorden die zorgen voor een glimlach in een situatie waarin al het lachen vergaan is.
Woorden die….
Maar alle woorden klinken hol en leeg.
‘Blijf jezelf’ zegt hij. ‘Zeg alleen iets als je de woorden vindt… en anders...zwijg... en bid voor hen.’

Dan lees ik deze uitspraak van Corrie ten Boom.

Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen
is voor hem bidden.
Gebed behaalt de overwinning.
Iedere andere dienst die wij doen
bestaat eenvoudig uit het oogsten
van de resultaten van het gebed.

Opnieuw vouw ik mijn handen;
en ik bid, de schijven uit mijn knieen zingt Herman Boon
voor al die mensen, die me zo lief zijn.
Voor al die mensen, die God zo lief zijn.


Reacties

Goed dat je je zorgen voor deze mensen bij de Heer brengt. Hij kan ze verder helpen. Misschien heb je ook iets aan mijn laatste blog:http://www.annderverhaal.nl/2017/01/09/omgaan-met-het-lijden-van-anderen/ Wens je Zijn zegen in het omgaan met mensen in hun nood.
Ariëlla zei…
Ik vind het mooi dat je hierover met je man praat.

Populaire posts van deze blog

Hoop als je lijdt

In de afgelopen week schreef ik een klein gedichtje. Het was vlak nadat ik op mijn telefoon las dat er vier kinderen omgekomen waren bij een vreselijk ongeluk.
Monden zwijgen
in een geschokte stilte
Tranen stromen
in woordeloos verdriet
Harten bidden
gebeden zonder woorden
tot God
Die heel de wereld overziet.

Een paar dagen daarna las ik een volgend bericht dat me de adem benam. Een heel gezin omgekomen bij een brand in Papendrecht. Wat een verdriet. Woorden schieten tekort. Het moment dat bidden, zuchten wordt. Heer ontferm U!
Wat is er veel leed in de wereld. In ons land, ons dorp of onze stad. In onze straat en ik weet bijna zeker dat het leed ook jouw leven, jouw huis niet voorbij gaat. Het leven is hard, het leven is moeilijk en zwaar en vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Misschien heb je heel lang gedacht dat je een soort recht had op goddelijk geluk. Misschien denk je dat zelfs nu nog, maar ik vrees dat die gedachte je op een dag teleur zal stellen. Vroeg of laat t…

Het verhaal van de ladder

De was hangt te wapperen in de zon. Vanmorgen moest ik bloed laten prikken en ik heb wat boodschappen gedaan. Dat was het dan wel weer voor vandaag. Ik zit nu in een hoekje van de bank, laptop op mijn schoot. De kamer moet eigenlijk opgeruimd worden na het weekend en in de keuken staat een vaat te wachten. Eigenlijk is het gewoon nog een rommeltje. En midden in dat rommeltje, zit ik.
Ken je dat? Dat je midden in een rommeltje zit? Niet letterlijk, maar figuurlijk. Omdat alles je bij de handen afbreekt. Alles wat je oppakt mislukt. Je hebt verdriet omdat je een geliefde bent verloren. Of misschien wel je gezondheid of je baan. Soms is het lijden van je leven zo groot dat het wel lijkt alsof God er niet meer is. Verdwenen achter de donkere wolken die boven je leven hangen.
Er zijn mensen die zeggen dat het volgen van Jezus je automatisch zegeningen brengt. Als je Hem volgt en gelooft, vult Hij je leven met gezondheid en voorspoed. Nog niet zo lang geleden hoorde ik iemand dit zeggen en eerlij…

Heb het LEV

Terwijl ik nadenk over het thema moed, laat ik mijn gedachten eens gaan over personen in de bijbel die moedig waren. Wat zijn het er veel. ‘Wie niet?’ zou je bijna zeggen. Ik zal een paar voorbeelden noemen: Abraham; die de moed nodig had om al het vertrouwde achter zich te laten en te gaan waar God hem leidde. Mozes; die werd geroepen om naar de farao te gaan en hem te vragen om het volk vrij te laten. Esther; die de moed had om tegen alle regels in naar de koning te gaan en te strijden voor de vrijheid van haar volk. De apostelen; die geroepen werden om te getuigen van Jezus, ook als de omgeving ronduit vijandig was.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. En terwijl ik mezelf probeer te verplaatsen in het verhaal van al deze personen, voel ik bijna de knikkende knieën, de trillende handen en de zweetdruppels op mijn voorhoofd. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Wat een moed vraagt het eigenlijk om God daadwerkelijk te volgen, overal waar Hij je zendt.
Zouden deze mense…