Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Honger en dorst

Recente posts

Alles op zijn kop

‘In het koninkrijk van God staat alles op zijn kop.’
We zongen het vroeger in ons gezin en ik weet nog hoe mijn moeder me uitlegde waarom dat zo was. De dingen die de wereld ons voorhoudt, zijn zo heel anders dan de dingen van God.
‘De koning is een dienaar, de verliezer wordt een winnaar. De laagste wordt de hoogste, de kleinste wordt de grootste. Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is, mag vooraan.’
Zo werkt het bij God. Het is de paradox van ons christelijk geloof. En hoe langer ik daarover nadenk, hoe dieper ik erin wegzink. Wat laat ik me vaak meetrekken in hoe de wereld denkt. Wat heb ik mezelf vaak daaraan afgemeten. Wat heb ik me er vaak mee vermoeid, terwijl het me heel iets anders bracht dan wat ik voor ogen had. In mijn hoogmoed jaagde ik juist de verkeerde dingen na. Totdat ik uiteindelijk brak. En toen kwam God, en Hij reikte me iets heel anders aan.
Ik kom juist terug van een wandeling door het park. Deze winter heb ik daar ook meerdere keren gelopen. Alles was toen zo donker …

Genade

Terwijl de zon uitbundig schijnt trek ik me terug op de bank.
Verlangend kijk ik naar de mussen, die spelen door onze tuin.
Aan de waslijn wappert een was.
Het liefst zou ik hem vanavond keurig opgevouwen 
en gestreken in de kast hebben liggen,
 maar ik weet dat dat vandaag niet meer gaat lukken.
Vanmorgen kochten we fleurige bloemetjes voor in de tuin, 
maar ze zullen tot een andere keer moeten wachten om geplant te worden.
Ik bedenk me dat ik de zolder op zou moeten om voorjaarskleren te pakken voor de jongens en ondertussen hoop ik dat ze nog iets van vorig jaar aan kunnen, dan hoeft die zolder nog even niet.
Er moet nog eten gekookt en de WC...
En zo jammer van die vrouwendag morgen die ik af moest zeggen.
Even voelt het als falen. Genadeloos...

Mijn ogen vallen op het scrabblebordje op de kast.
Genade... staat er. Ik heb het er zelf neergezet.
Juist voor dit soort momenten.
Gods genade blijft stromen. Of ik nou moe ben, of vol energie.
Of ik pijn heb, of niet.
Of ik alles wat…

Voorbede

Het gebed brengt ons
in de troonzaal van God.

En het brengt onze geliefden
daar eveneens,
of ze het nu weten of niet.

We mogen de eenvoudige
waarheid nooit vergeten dat
zij zich op die manier nooit
buiten Zijn bereik bevinden.
Nooit.


Vertrouwen

Leer me,
om onder alle omstandigheden
op U te vertrouwen.
U hebt een plan,
dat alle dingen omvat.
Ik wil me vasthouden
aan Uw beloften
als een klimop
aan een stenen muur.

Mensen zijn kostbaar

JezusU reageerde vol liefde en bewogenheid, als mensen hun handen naar U uitstaken.Als mensen U met smekende ogen aankeken en om hulp vroegen.Uw hart klopte voor hen, steeds in hetzelfde ritme: ‘Mensen zijn kostbaar.’ Niets bracht u daarvan af. Veel van de mensen die U genas, zouden U nooit bedanken.En toch genas U hen.De meeste mensen maakte zich waarschijnlijk drukker om hun gezondheid, dan om hun heiligheid.En toch genas U hen.De monden die U vroegen om brood,riepen een paar maanden later: ‘Kruisig Hem.’ En toch verzadigde U hen.Mijn hart staat zo vaak in schril contrast met dat van U.Het schreeuwt om mijn eigen recht.U deed wat U deed omdat U maar een ding op het oog had.U kende de waarde van een mens.Geef mij een hart als het Uwe.Want de genade van onze Heere Jezus is met u allen. Amen Openbaringen 22:21 – Metu allen.Niemand uitgezonderd


Grenzen

Ieder mens heeft ze: grenzen. En bij elk mens liggen ze ergens anders. Best lastig vind ik; kon ik nou maar eens naar anderen kijken. Even afkijken hoe je dat nou doet: je grenzen weten en ze ook aangeven. Maar helaas; we zijn allemaal uniek. Wat ik niet kan, kan een ander wel en vice versa. Jarenlang worstelde ik ermee. Waar liggen nou mijn grenzen en hoe krijg ik het voor elkaar om ze ook aan te geven op een gezonde manier? Ik wist het niet; en dus deed ik maar wat goed was in mijn ogen en vooral ook wat ik dacht dat anderen van mij verwachtten. Dat resulteerde dan in oververmoeid zijn. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee, dat ik hulp zocht.
Bijbelse counseling Ik ging naar een bijbelse counselor. Vreselijk spannend in het begin, maar wat heeft het me veel gebracht. Ik pleit er echt voor dat je, mocht je ooit hulp nodig hebben, een bijbelse counselor zoekt. Alleen Gods Woord kan werkelijk genezen en het geeft leven. De afgelopen maanden mocht ik het zelf ervaren. In Spreuk…