Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

De woestijn

Recente berichten

Een Vader

Wat is het onrustig in de wereld. Er wordt gedemonstreerd. Mensen staan op om eindelijk eens gezien te worden. Mensen zijn bevangen door boosheid en diep verdriet en dat uit zich in geweld. Ik heb er echt even over na moeten denken waar ik nou eigenlijk sta in dit grote geheel. Waar wil ik staan?
Gisteren dacht ik terug vandaag dit oude liedje. Zo vaak gezongen als kind. 
Misschien jij ook wel.

Kinderen van een Vader
Reikt elkaar de hand,
Waar wij mogen wonen,
In wat streek of land.
Hoe wij mogen spreken,
In wat tong of taal
Kinderen van een Vader
Zijn we allemaal.

En ik dacht: volgens mij wordt er meer van ons gevraagd dan tégen racisme zijn. Meer dan een zwarte pagina op sociale media. Meer dan meelopen in een demonstratie.
We hebben iets veel diepgaanders nodig. Besef dat alle mensen één Vader hebben.
Het gebed van Jezus in ons hart: opdat zij één zijn.
De Geest van God die ons leven vult. Met die Geest treedt er namelijk gerechtigheid binnen.
Daarmee wordt de drang om jezelf te laten gelden m…

Wijd open armen

We leven in roerige tijden. Corona houdt de wereld in zijn greep. De hele wereld. Ik moest pas denken aan de zondvloed. Ook toen was de hele wereld erbij betrokken.
God gebruikte Noach in Zijn grote liefde voor de mensheid. Noach heeft jarenlang van God getuigt en de mensen gewaarschuwd. Maar de mensen wilden niet luisteren.


Zou corona een straf zijn? Voor ons afdwalen? Voor onze eigen wijsheid? Voor onze goddeloosheid?
Lees eens met me mee in psalm 130.


Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?


Stel, dat God op al onze overtredingen zou letten. Niemand zou staande blijven.
'Er is immers niemand die goed doet, zelfs niet éen.' lezen we in Romeinen 3.
Jij en ik, we zijn niet beter dan de mensen die nog geen relatie met de Heere Jezus hebben.
Er is niemand die goed doet.


We lezen verder in psalm 130
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd w…