Doorgaan naar hoofdcontent

Grenzen

Ieder mens heeft ze: grenzen. En bij elk mens liggen ze ergens anders. Best lastig vind ik; kon ik nou maar eens naar anderen kijken. Even afkijken hoe je dat nou doet: je grenzen weten en ze ook aangeven. Maar helaas; we zijn allemaal uniek. Wat ik niet kan, kan een ander wel en vice versa.
Jarenlang worstelde ik ermee. Waar liggen nou mijn grenzen en hoe krijg ik het voor elkaar om ze ook aan te geven op een gezonde manier?
Ik wist het niet; en dus deed ik maar wat goed was in mijn ogen en vooral ook wat ik dacht dat anderen van mij verwachtten. Dat resulteerde dan in oververmoeid zijn. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee, dat ik hulp zocht.

Bijbelse counseling
Ik ging naar een bijbelse counselor. Vreselijk spannend in het begin, maar wat heeft het me veel gebracht. Ik pleit er echt voor dat je, mocht je ooit hulp nodig hebben, een bijbelse counselor zoekt.
Alleen Gods Woord kan werkelijk genezen en het geeft leven. De afgelopen maanden mocht ik het zelf ervaren. In Spreuken wordt het genoemd:

Mijn zoon (of dochter), sla acht op Mijn woorden,
neig je oor tot wat ik zeg.
Laat ze niet wijken van je ogen,
bewaar ze in het binnenste van je hart.
Ze zijn immers leven voor wie ze vinden,
en genezing voor heel hun vlees.
Spreuken 4:20 –

Afhankelijkheid
Wanneer je moeite hebt met je grenzen kennen en aangeven, is het goed om te weten en te beseffen dat er een God is, jou Maker, die je door en door kent. Toen Hij je maakte voldeed je perfect aan hoe Hij je wilde hebben. In jou, zag Hij het plan en het doel wat Hij heeft met jou leven.
En dat plan past binnen de grenzen van jou bestaan. Hij vraagt nooit teveel.
Dus als we onze grenzen willen leren kennen moeten we beseffen hoe ontzettend afhankelijk we zijn van Hem. Grenzen stellen is bijbels gezien ‘afhankelijk leven’.

Ik ben de wijnstok, u de ranken;
wie in Mij blijft, en Ik in Hem,
die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunt u niets doen.
Johannes 15:5 –

Beseffen dat je zonder Hem niets kunt doen, maar Hem nodig hebt bij alles wat je doet is heel belangrijk. We zijn in alles afhankelijk van Hem. Begin je dag dan ook met Hem en laat je vullen met Zijn Geest.

We zijn van Hem
Waarom is het nou zo belangrijk om je grenzen te weten en ook aan te geven? Is dat om jezelf te beschermen? Ik heb wel heel lang gedacht dat dat zo was. Ik wilde mijn grenzen leren kennen, vooral voor mezelf. Ik wilde niet meer in die diepe put van oververmoeidheid terecht komen.
Maar van Wie ben ik eigenlijk? Ik ben van God. Hij heeft mij gemaakt voor Zichzelf.

Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus
om de goede werken te doen,
die God van te voren bereid heeft,
opdat we daarin zouden wandelen.
Efeze 2:10 –

Zijn maaksel ben jij, ben ik. Geschapen in Christus Jezus. En waarom is het zo belangrijk dat we onze grenzen leren kennen en stellen? Om de goede werken te kunnen doen die God voor jou en mij heeft klaarliggen.
Ik zie het zo voor me dat God voor iedereen een pakketje met goede werken heeft. Zolang we maar doorhollen en doen wat mensen van ons verwachten kan God dat pakket niet aan ons kwijt.
We zijn veel te druk of te moe. Maar zodra we leren te leven in afhankelijkheid van Hem en gaan beseffen dat Hij precies weet wat bij ons past omdat we Zijn maaksel zijn, dan kan Hij die goede werken aan ons geven. En het mooiste is, dat dat pakket precies bij ons past.
Dan hoeven we niet meer naar anderen te kijken, wat zij allemaal doen. Maar dan wandelen we in de dingen die God voor ons bereid heeft. Stel je voor: de Schepper van hemel en aarde heeft speciaal voor jou een pakket goede werken klaar liggen. Helemaal op maat gemaakt. Dan sta je toch te springen om te weten te komen wat dat dan is. Ik wel in ieder geval. En ik merk dat God het steeds meer bekend maakt.

Deze twee teksten werden voor mij een soort rails waarover ik mag gaan: aan de ene kant die enorme afhankelijkheid (nooit vergeten!), aan de andere kant het zoeken naar die werken die God voor mij heeft klaar gelegd, in de wetenschap dat ik Zijn maaksel ben.

Andere mensen
Tot slot kan het nog zo zijn dat je last hebt van wat andere mensen vinden van jou als je niet (meer) aan hun verwachtingen voldoet. Voor mij is dat namelijk een enorme valkuil.
Paulus zegt het prachtig in de brief aan Korinthe:

Maar het betekend zeer weinig voor mij
dat ik door u beoordeeld word of door
enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel
ook mijzelf niet.
Want ik ben mij van niets bewust,
maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd.
Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.
1 Korinthe 4:3 en 4 –

Voor in mijn bijbel ligt een blad met deze teksten onder elkaar geschreven. Het herinnert me dag aan dag aan wat echt belangrijk is: Afhankelijk zijn van Hem. Wandelen in de werken die Hij voor mij heeft bereid en me enkel en alleen laten beoordelen door mijn Maker.
Zodra er iets op mijn pad komt waarover ik de beslissing moet nemen om het wel of niet te doen, leg ik het voor aan God. En samen met Hem kom ik er dan wel uit. Hij helpt me om nee te zeggen als het niet past binnen Zijn plan. Maar gelukkig mag en kan ik ook vaak genoeg ja zeggen.
Ik hoef me niet (meer) te verschuilen achter het feit dat in weinig energie heb en dan heel hard bij voorbaat al ‘nee’ roepen. Daar was ik in het begin een beetje bang voor.
Maar ik mag ja zeggen op dat wat God voor mij heeft klaar liggen. En dat mag en kan zelfs een beetje moeite kosten. Maar als Hij het van me vraagt geeft Hij ook de kracht.

Hij geeft de vermoeiden kracht
en Hij vermeerdert sterkte voor wie geen krachten heeft.
Wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40:29 en 31 –
Reacties

Mariska wat onwijs mooi geschreven. Zo herkenbaar! Dit onderwerp heb ik ook al veel over geschreven op mijn blog. Maar dit is zo krachtig. Gods Woord waar op mijn leven rust is ook hierin weer een krachtige Gids.
Heel mooi, dank je wel Mariska.
Dieneke zei…
Een heel mooi blog!
Mariska zei…
Dankjewel!Gods Woord is zo krachtig en rijk.

Populaire posts van deze blog

Hoop als je lijdt

In de afgelopen week schreef ik een klein gedichtje. Het was vlak nadat ik op mijn telefoon las dat er vier kinderen omgekomen waren bij een vreselijk ongeluk.
Monden zwijgen
in een geschokte stilte
Tranen stromen
in woordeloos verdriet
Harten bidden
gebeden zonder woorden
tot God
Die heel de wereld overziet.

Een paar dagen daarna las ik een volgend bericht dat me de adem benam. Een heel gezin omgekomen bij een brand in Papendrecht. Wat een verdriet. Woorden schieten tekort. Het moment dat bidden, zuchten wordt. Heer ontferm U!
Wat is er veel leed in de wereld. In ons land, ons dorp of onze stad. In onze straat en ik weet bijna zeker dat het leed ook jouw leven, jouw huis niet voorbij gaat. Het leven is hard, het leven is moeilijk en zwaar en vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Misschien heb je heel lang gedacht dat je een soort recht had op goddelijk geluk. Misschien denk je dat zelfs nu nog, maar ik vrees dat die gedachte je op een dag teleur zal stellen. Vroeg of laat t…

Het verhaal van de ladder

De was hangt te wapperen in de zon. Vanmorgen moest ik bloed laten prikken en ik heb wat boodschappen gedaan. Dat was het dan wel weer voor vandaag. Ik zit nu in een hoekje van de bank, laptop op mijn schoot. De kamer moet eigenlijk opgeruimd worden na het weekend en in de keuken staat een vaat te wachten. Eigenlijk is het gewoon nog een rommeltje. En midden in dat rommeltje, zit ik.
Ken je dat? Dat je midden in een rommeltje zit? Niet letterlijk, maar figuurlijk. Omdat alles je bij de handen afbreekt. Alles wat je oppakt mislukt. Je hebt verdriet omdat je een geliefde bent verloren. Of misschien wel je gezondheid of je baan. Soms is het lijden van je leven zo groot dat het wel lijkt alsof God er niet meer is. Verdwenen achter de donkere wolken die boven je leven hangen.
Er zijn mensen die zeggen dat het volgen van Jezus je automatisch zegeningen brengt. Als je Hem volgt en gelooft, vult Hij je leven met gezondheid en voorspoed. Nog niet zo lang geleden hoorde ik iemand dit zeggen en eerlij…

Heb het LEV

Terwijl ik nadenk over het thema moed, laat ik mijn gedachten eens gaan over personen in de bijbel die moedig waren. Wat zijn het er veel. ‘Wie niet?’ zou je bijna zeggen. Ik zal een paar voorbeelden noemen: Abraham; die de moed nodig had om al het vertrouwde achter zich te laten en te gaan waar God hem leidde. Mozes; die werd geroepen om naar de farao te gaan en hem te vragen om het volk vrij te laten. Esther; die de moed had om tegen alle regels in naar de koning te gaan en te strijden voor de vrijheid van haar volk. De apostelen; die geroepen werden om te getuigen van Jezus, ook als de omgeving ronduit vijandig was.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. En terwijl ik mezelf probeer te verplaatsen in het verhaal van al deze personen, voel ik bijna de knikkende knieĆ«n, de trillende handen en de zweetdruppels op mijn voorhoofd. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Wat een moed vraagt het eigenlijk om God daadwerkelijk te volgen, overal waar Hij je zendt.
Zouden deze mense…